1999 Rover Mini 40


Registrert som Rover Mini i Motorvognregisteret. Importert av Geir Hagen i 2000.

2016-bilder er hentet fra: https://www.finn.no/77347742
2012-bilder er hentet fra: https://www.finn.no/36381362

      Posted 5 years ago by Miniregister / 225 views

No Comments

Leave a Comment