1998 Rover Mini Monza


Registrert som Rover Mini i Motorvognregisteret. Importert i 2003.
2018-bilder er hentet fra finn.no: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=126044375
2012-bilder er hentet fra finn.no: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=35053971

      Posted 4 years ago by Miniregister / 200 views

No Comments

Leave a Comment